דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תפריט נגישות
תפריט שפות
רכבת ישראל
  • מטיילים עם הרכבת

דוחות תקופתיים של רכבת ישראל

רכבת ישראל מפרסמת את דוחותיה התקופתיים בהתאם להוראות הדין.

 

דוחות אלה כוללים, בין היתר את תיאור עסקי התאגיד, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ואת הדוחות הכספיים ביחס לכל תקופה.  

 

הדוחות התקופתיים מפורסמים גם באתר הבורסה לניירות ערך באתר http://maya.tase.co.il/

 

 

 

שנת 2015

שנת 2016

תפריט פעולות