דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תפריט נגישות
תפריט שפות
רכבת ישראל
  • מטיילים עם הרכבת

מערכות התרעה ואמצעים טכנולוגיים להגברת הבטיחות 

משקיעים בבטיחות

​רכבת ישראל מובילה בעולם בהשקעות בנושא הבטיחות ובאמצעים טכנולוגיים לשיפור הבטיחות במפגשי כביש מסילה.
ועדת מומחים לבחינת פתרונות טכנולוגיים לשיפור בטיחות במפגשים בראשות פרופ' בן ישראל המליצה על יישום מספר אמצעים המפורטים להלן.
מרבית האמצעים הטכנולוגיים שהותקנו במפגשים מבוססים על ציוד וטכנולוגיות מוכרים, אשר הותאמו לצורך הגברת הבטיחות במפגשי מסילה דרך, תוך פיתוח אלגוריתם ואפלקציות ייחודיים
התנהגות מסוכנת במפגשי מסילה-דרך

  

בעיית מסיגי הגבול הינה תופעה בינלאומית, המהווה אתגר משמעותי בהפעלת רכבות. התופעה היומיומית המצערת של מסיגי גבול ומשוטטים בקרבת מסילת ברזל או החוצים אותה שלא במקום מוסדר על פי החוק, מסכנת את חייהם ואת חיי הנוסעים ברכבת, גורמת להפרעות בתפעול הרכבת ולסיכונים בטיחותיים בעלי פוטנציאל חמור לנזקים בנפש, בגוף וברכוש.

בישראל קיימים 76 מפגשי מסילה-דרך פעילים, בהם עברו בשנת 2014 קרוב ל- 500,000 כלי רכב מדי יום.
במהלך שנת 2014 התרחשו 79 שבירות מחסום על ידי כלי רכב במפגשי מסילה-דרך, נרשמו מעל 17,000 אירועים של רכב החוצה את המפגש לאחר תחילת ירידת זרועות המחסום ומעל 50,000 אירועים של רכב ששהה על המסילה מעל פרק הזמן הסביר.

 

 

תפריט פעולות